ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم


حقوق صاحبان صنایع:

ماده 244 قانون مالیات های مستقیم:

مودیانی که برای واحد صنعتی و تجاری در حوزه فعالیت شان منجر به صدور برگه تشخیص مالیاتی اعم از عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و ... صادر می گردد چنانچه نسبت به برگه تشخیص صادره اعتراض داشته باشند موضوع به در شورای حل اختلاف دارایی بررسی می گردد.

مطابق بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی می توانند یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا جامعه حسابداران یا مجامع حرفه ای(خانه صنعت، معدن و تجارت استان) انتخاب نمایند که در جلسه حل اختلاف شرکت نمایند.

با توجه به اینکه نماینده تعرفه شده از طرف بخش خصوصی به کلیه ادارات دارایی استان صورت پذیرفته است پیشنهاد می گردد در زمان تکمیل فرم اعتراض واحدهای صنعتی نماینده خود را با هماهنگی خانه صنعت و از بین نمایندگان تعرفه شده انتخاب نمایند.

شرکت کنندگان در جلسه حل اختلاف:

1. یک نفر نماینده دادگستری2. یک نفر نماینده امور مالیاتی3. یک نفر نماینده بخش خصوصی

ویژگی ها:

1. انتخاب نماینده منجر می گردد تا امکان مشورت قبل از تشکیل جلسه فراهم آید و مودی بتواند جزئیات پرونده خود را تشریح نماید.2. انتخاب نماینده منجر می گردد تا از نمایندگان غیر مرتبط توسط اداره دارایی دعوت نگردد.3. نماینده انتخابی با اشراف کامل بر موضوع رسیدگی در جلسه حل اختلاف از حقوق مودی دفاع موثرتری می نمایند.4. اخذ یک رأی از سه رأی، چنانچه باعث صدور رأی کمیسیون به نفع مودی نگردد، به عنوان نظر اقلیت در متن رأی انشاء می گردد و می تواند در مراحل بعدی رسیدگی مد نظر اعضای رسیدگی کننده اعم از هیأت حل اختلاف تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و ... قرار گیرد.

مشاورین خانه:

در صورت تمایل واحدهای صنعتی عضو می تواند از نظرات مشورتی مشاورین تخصصی خانه صنعت برای پرونده های در جریان رسیدگی حوزه امور مالیاتی شان بهره مند گردند.


* تماس با ما

آدرس:گیلان- رشت- بلوار امام خمینی- کوچه دانشگاه پیام نور- جنب ناحیه کارگاهی سپیدرود رشت- ساختمان کسب و کار

تلفکس :33721349-013
واتساپ: 09028360408
ایمیل: him.guilan@gmail.com
کانال اطلاع رسانی:guilanhim@
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خانه صنعت معدن و تجارت گیلان می باشد