خانه صنعت و معدن


تاسیس خانه های صنعت ،معدن و تجارت در استان های مختلف و دفاع جانانه آنها از حقوق تولید کنندگان موجی از امید در دل کارفرمایان و دست اندرکاران تولید ایجاد کرد و در مدتی کمی با حضور در مراجع تصمیم گیر و تصیم ساز راه را برای احقاق حقوق جامعه تولید بازکردند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خانه صنعت معدن و تجارت گیلان می باشد