چاپ : چهار شنبه، 29 دی 1400 ساعت 20:53
http://guilanhim.ir/?post=2721
فراخوان برای شناسایی موانع تولید در حوزه مجموعه های وزارت اقتصاد
کشوری -

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد با هدف تسهیل محیط کسب و کار، درخواست های به حق تشکل های بزرگ فعالان اقتصادی از سازمان های تابعه این وزارتخانه را بررسی و در جلسه ای با حضور وزیر  امور اقتصادی و دارایی، درباره آنها تصمیم گیری نماید.

مدیران محترم واحدهای تولیدی می توانند با تکمیل فرم و ارسال آن به ایمیل خانه صمت استان گیلان به آدرس him.guilan@gmail.com حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 7 آذر ماه 1400 اقدام نمایند.

دریافت فرم

 

چهار شنبه، 3 آذر 1400 ساعت 12:33