چاپ : چهار شنبه، 7 اسفند 1398 ساعت 08:02
http://guilanhim.ir/?post=2519
فرم های هفدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی
کشوری -

هفدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما در تهران برگزار می گردد.

بدین وسیله از واحدهای محترم تولیدی دعوت بعمل می آید جهت شرکت و ارزیابی در این جشنواره ملی با تکمیل فرمهای پیوست و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 98/09/25 به خانه صنعت و معدن استان گیلان اقدام نمایند.

فرم اطلاعات عمومی و مراحل ثبت نام

پرسشنامه مشخصات متقاضی

پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی 

پرسشنامه واحد بهره بردار معدنی

پرسشنامه_واحد_خدمات_فنی_و_مهندسی

شرایط ویژه حامیان مالی

چهار شنبه، 8 آبان 1398 ساعت 09:09