چاپ : جمعه، 29 تير 1403 ساعت 14:07
http://guilanhim.ir/?post=2316
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت كشاورزي(ماشين آلات، ادوات و تجهيزات آبياري) اصفهان
نمایشگاه -

شركت نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان در نظر داردچهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت كشاورزي(ماشين آلات، ادوات و تجهيزات آبياري) اصفهان در روزهاي 7 الي 10 آذرماه طي ساعات بازديد 15 الي 21 در محل نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان واقع در پل شهرستان با حضور حدود 90 مشاركت كننده برگزار نمايد.

 

 

شركت نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان در نظر داردچهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت كشاورزي(ماشين آلات، ادوات و تجهيزات آبياري) اصفهان در روزهاي 7 الي 10 آذرماه طي ساعات بازديد 15 الي 21 در محل نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان واقع در پل شهرستان با حضور حدود 90 مشاركت كننده برگزار نمايد.

 

تاريخ برگزاري : 7 تا 10 آذرماه ( شنبه تا سه شنبه )

ساعات بازديد: 15:00 تا 21:00

مراسم افتتاحيه : شنبه هفتم آذرماه ساعت 15:00

www.Isfahanfair.com

شنبه، 7 آذر 1394 ساعت 09:36